• English
  • Română
  • Magyar

Farmacovigilență

Ce este farmacovigilența?
Farmacovigilența reprezintă știința și activitățile desfășurate referitoare la depistarea, evaluarea, înțelegerea și prevenirea apariției de efecte adverse sau a oricăror alte probleme privind medicamentele.

Conform acestei definiții generale, obiectivele de bază ale legislației europene de farmacovigilență sunt după cum urmează:
→ prevenirea apariției la om a unor efecte nocive din cauza reacțiilor adverse în contextul utilizării medicamentelor autorizate conform autorizației de punere pe piață sau în afara acesteia ori determinate de expunerea profesională
→ promovarea utilizării medicamentelor în condiții de siguranță și eficacitate, în special prin asigurarea transmiterii către pacienți, profesioniști din domeniul sănătății și publicul larg de informații prompte referitoare la siguranța medicamentelor.
Astfel, farmacovigilența constituie o activitate care contribuie la protejarea sănătății pacientului și a sănătății publice.[1]

Cine poate raporta reacții adverse suspectate?
Oricine poate raporta reacții adverse suspectate, de exemplu: pacienți, reprezentanți legali ai pacienților, persoanele care asigură îngrijirea pacienților sau profesioniști din domeniul sănătății.[2]

Care sunt elementele minime pentru constituirea unui caz?[2]
→ existența unui raportor identificabil (prin nume și coordonate de contact)
→ a unui pacient identificabil (prin inițiale, data de naștere, vârstă, sex)
→ a unei reacție adversă suspectată
→ a unui medicament suspectat

Cum puteți raporta reacții adverse la medicamentele Vim Spectrum?
Compania Vim Spectrum oferă produse de înaltă calitate și este interesat în mod continuu de siguranța utilizării acestora. În cazul în care doriți să raportați reacții adverse suspectate vă rugăm să alegeți formularul corespunzător: primul fiind pentru pacienți, reprezentanți legali ai pacienților, persoanele care asigură îngrijirea pacienților iar al doilea pentru profesioniști din domeniul sănătății.[3]

Fișa pacientului pentru raportarea spontană a reacțiilor adverse la medicamente
Fișa pentru raportarea spontană a reacțiilor adverse pentru profesioniști din domeniul sănătății

Accesând linkurile de mai sus puteți descărca formularele și după ce ați completat cu informații cât mai complete îl puteți expedia prin poștă, fax sau e-mail la Compartimentul de Farmacovigilență al companiei Vim Spectrum pentru persoana calificată responsabilă cu farmacovigilența:

Lakatos Annamária
Adresa: Corunca nr. 409, Cod poştal 547367, Judeţul Mureş, România
Telefon: 0040 365 430 806
Mobil: 0040 744 621 407
Fax: 0040 265 266 210
E-mail: lakatos.annamaria@vimspectrum.ro
sau: pharmacovigilance@vimspectrum.ro

[1] European Medicines Agency and Heads of Medicines Agencies. Guideline on good pharmacovigilance practices (GVP): Annex I (Rev 3); London: EMA/876333/2011

[2] European Medicines Agency and Heads of Medicines Agencies. Guideline on good pharmacovigilance practices (GVP): Module VI (Rev 1); London: EMA/873138/2011

[3] Ministerul Sănătății. Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale: Farmacovigilență/Raporteză o reacție adversă [Internet] [accesat în data de 28.10.2016]; Disponibil de la: http://www.anm.ro/anmdm/med_reactie_adversa.html